Integracja Sensoryczna

Wrocław liczy ponad 600 tysięcy mieszkańców, w tym około 100 tys. dzieci do18 roku życia. Samo osiedle Kleczków, w byłej dzielnicy Psie Pole zamieszkuje ponad 6 tysięcy ludzi. Graniczące z nim Nadodrze to aż 25 tysięcy mieszkańców.
Wśród dzieci coraz większy odsetek boryka się z prawidłowym odbieraniem informacji i przetwarzaniem ich w mózgu, co utrudnia codzienne funkcjonowanie.  Zaburzenia tego procesu mogą pojawić się zarówno u dzieci rozwijających się prawidłowo jak i również jako współistniejące zaburzenia u dzieci z niepełnosprawnością.
Nasza oferta skierowana jest do dzieci, u których dostrzegamy zachowania odbiegające od normy, Terapia integracji sensorycznej pomaga uporządkować w obrębie układu nerwowego napływające do ciała wrażenia zmysłowe, tak aby właściwie je wykorzystać. Rozwój integracji zmysłów następuje podczas zwykłych, codziennych działań – które przez zaburzenia integracji sensorycznej stają się utrudnione. Pojawiają się problemy w rozwoju psychoruchowym dziecka, w jego zachowaniu, w procesie uczenia się. Terapia integracji sensorycznej ma na celu poprawę funkcjonowania w sferze emocjonalnej i motorycznej.